Ataköy Towers B Blok no:74, Bakırköy, İstanbul

DentMax Plaza, Balıkesir

Randevu

0 212 570 00 33

Çalışma Saatleri

09:00 - 19:30

Online Gülüş Tasarımı

Sadece 60 Saniyede!

2019 Doçentlik Kriterlerine Göre Düzenlenmiş Yayınlar

 

1.1 Uluslararası Hakemli Dergilere (SCI-EXPANDED) Gönderilmiş ve Yayımlanmış Makaleler

1a.            SSCI, SCI, SCI-Expanded veya AHCI kapsamındaki dergilerde yayımlanmış makale

1a-1.      Three-dimensional evaluation of angular, linear, and resorption features of maxillary impacted canines on cone-beam computed tomography” Dağsuyu, İ.M., Kahraman, F. & Okşayan, R. Oral Radiol (2018) 34: 66. https://doi.org/10.1007/s11282-017-0289-5Articles Published in International Refereed Journals

1a-2         “The relationship between dental follicle width and maxillary impacted canines’ descriptive and resorption features using cone-beam computed tomography (CBCT)” İlhan Metin Dağsuyu,1 Rıdvan Okşayan,1 Fatih Kahraman,1 Mehmet Aydın,1 İbrahim Şevki Bayrakdar,2 and Mehmet Uğurlu3 BioMed Research InternationalVolume 2017, Article ID 2938691, https://doi.org/10.1155/2017/2938691

 

 

1.2 Uluslararası Hakemli Dergilere (SCI-EXPANDED) Gönderilmiş ve Yayımlanma sürecindeki Makaleler

 

1.2 / a-1 Three-dimensional Evaluation of Maxillary Sinus Dimensions and Volume in Patients with Unilateral Maxillary Impacted Canines, Using Cone Beam Computed Tomography

1.2 / a-2 Three Dimensional Evaluation of Relationship Between Cranial Base Angulations and Different Malocclusions

 

3.Tezlerden Üretilmiş Yayınlar:

3c. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış makale

 

3c-1.        A three-dimensional evaluation of the effects of different incisor intrusion mechanics to the permanent maxillary first molar teeth by using cone beam computed tomography (CBCT) Fatih Kahraman, Nihat Kılıç, İlhan Metin Dağsuyu: Cumhuriyet Dental Journal,

 

3d.           Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulmuş sözlü bildiri

 

3d-1.       Kahraman F, Kılıc N, Metin Dagsuyu I; Effects of Different Incisor Intrusion Techniques on Smile Aesthetics – XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society November 02-04, 2015 Eskisehir, Turkey

 

8.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ:

8j. BAPK tarafından desteklenen B ve C türü bilimsel araştırma projesinde görev almak

 

8j-1.         Eskişehir İli ve Çevresindeki Kranio-Fasiyal ve Oral Bulgu İçeren Genetik Sendromlu Bireylerin Sefalometrik ve Yapısal Karakteristiklerinin Belirlenmesi Amacıyla Dijital Özellikli Bölgesel Veri Tabanının Oluşturulması

9.BİLİMSEL TOPLANTI:

9a.           Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan sözlü bildiri

 

9a-1         Kahraman F, Bayrakdar IS, Oksayan R, Dagsuyu IM, Aydın Mehmet, Bulbul M; The evaluation of folicule width and descriptive features of maxillary impacted canines using cone beam computed tomography, FDI World Dental Congress, August 29 -September 01-2017, Madrid, SPAIN

9a-2         Oksayan R, Metin Dagsuyu I, Kahraman F; Evaluation of Features of Maxillary Impacted Canines with Cone-Beam Computed Tomography – 22nd BaSS Congress, May 04-06, 2017, Thessaloniki, Greece,

9a-3        Kahraman F; The Relationships Between Maxillary Impacted Canines and Dento-Facial Structures on Cone-Beam Computed Tomography; 11 Asia Pacific Orthodontic Conference (APOC 2018) 5-7 March 2018 Boracay – Philippines (Lecture Presentation)

9a-4        Bayrakdar I.S, Kahraman F, Oksayan R, Dagsuyu I.M.; Evaluation of the relationship between impacted canines and three dimensional sell morphology; 16 TH ECDMFR congress; Lucerne -Switzerland; 13-16 June2018 (Oral Presentation)

9a-5        Kahraman F, Uğurlu M, Okşayan R, Dağsuyu İ.M; Angle Sınıf III bireylerin ortodontik tedavileri sonrasında yaşam kalitesinde gözlenen değişiklikler; 1th Health Science and life Congress;02-05 May 2018; Burdur-Turkey (Oral Presentation)

9a-6       Aydın M, Okşayan R, Kahraman F, Bayrakdar İŞ, İlhan metin Dağsuyu İM; Cone beam computed tomography evaluation of angular and linear features of mandibular impacted canines ;23rd BASS Congress;10-12 May 2018; Iasi-Romania (Oral Presentation)

 

9c. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 

9c-1.        Kahraman F, Kılıc N, Dagsuyu IM; Intrusion of Incisors with Connecticut Intrusion Arches: A Case Report – XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society November 02-04, 2015 Eskisehir, Turkey

9c-2.       Kahraman F, Kılıc N, Dagsuyu IM; Three Dimensional Cephalometric Comparisons of CTA and MiniScrew Anchoraged Intrusion System Used for Treatment of Deep Overbite – XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society November 02-04, 2015 Eskisehir, Turkey

9c-3.       Kahraman F, Kılıc N, Dagsuyu IM; Incisor Intrusions with MiniScrew Anchored System and Connecticut Intrusion Arch (CTA): A Case Report – XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society November 02-04, 2015 Eskisehir, Turkey

9c-4.       Kahraman F, Saruhan N. Treatment of Open-bite with Zygomatic Anchorage: A Case Report, XVth International Congress of Turkish Orthodontic Society October 1-5, 2016 Antalya, Turkey

9c-5.      Ince O, Okşayan R, Dağsuyu IM, Kahraman F, Effects of Rapid Maxillary Expansion with Two Palatal Miniscresws in A Preadolescent Patient : Case Raport, 93rd. Congress of the European Orthodontic Society, June 5 – 10 EOS 2017, Montreux, Switzerland

9c-6.       Kahraman B, Okşayan R, Dağsuyu IM, Kahraman F, Treatment of A Posterior Crossbite with Palatal Miniscrew Aided Rapid Maxillary Expansion: Case Report, 93rd. Congress of the European Orthodontic Society, June 5 – 10 EOS 2017, Montreux, Switzerland

9c-7.        Dagsuyu IM, Oksayan R, Kahraman F, Erder E; Three-Dimensional Orthodontic Treatment Planning, XIV. International Symposium of Turkish Orthodontic Society November 02-04, 2015 Eskisehir, Turkey

9c-8.       Kara H, Aydın M, Kahraman F, Oksayan R, Dagsuyu IM; Evaluatıon of Unılateral Mandıbular Impacted Canıne and Thırd Molars’ Posıtıon on Cbct Image: A Case Report; 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-9.      Aydın M, Oksayan R, Kahraman F, Bayrakdar IS, Dagsuyu IM; The Relatıonshıp between Maxıllary Unılateral Impacted Canıne and Thırd Molar Varıables; 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-10.      Oksayan R, Kahraman F, Bayrakdar IS, Dagsuyu IM; Three Dımensıonal Evaluatıon of Maxıllary Sınus Dımensıons and Volume in Patıents Wıth Unılateral Maxıllary Impacted Canınes Wıth Cone Beam Computed Tomography (CBCT); 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-11.      Hece GC, Oksayan R, Dagsuyu IM, Kahraman F; Treatment Of Transposed Maxıllary Canıne wıth Mını Screw and Modıfıed TPA; 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-12.     Kahraman B, Oksayan R, Dagsuyu IM, Kahraman F; Treatment af A Patıent Wıth Dental Class II Malocclusıon by Usıng A Palatal Mınıscrew Assısted Dıstalızatıon Devıce: Case Report; 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-13.      Keskin GK, Oksayan R, Kahraman F, Dagsuyu IM; Treatment Of Open-Bıte Wıth Vertıcal Holdıng Applıance: Case Report; 15 th. International Symposium of the Turkish Orthodontic Society, November 5-7, 2017 Ankara, Turkey

9c-14.      Kahraman F, Kara H, Oksayan R. Dağsuyu IM, Bayrakdar IŞ; Rapid maxillary expansion with hybrid appliance in 15 year old girl: a case report. 11 Asia Pacific Orthodontic Conference (APOC 2018) 5-7 March 2018 Boracay-Philippines  (Poster Presentation)

9c-15.      Kahraman F. Kara H. Oksayan R. Dağsuyu IM. –  Rapıd Maxıllary Expansıon Wıth Hybrıd Applıance In 15 Year Old Girl: A Case Report, 13-17 October 2018; 16th Int. Turkish Ortodontics Society Congress İzmir, Turkey  (Poster Presentation)

9c-16.      Kulak M. Kahraman F. – Correction of Anterior Openbite After Hybrid RME with Habit Breaker – 13-17 October 2018; 16th Int. Turkish Ortodontics Society Congress İzmir, Turkey  (Poster Presentation)

9c-17.     Uruç GÇ, Kahraman F, Oksayan R; Intrusion of Lower Incisors Supported by a Buccal Mini-screw: A Case Report  13-17 October 2018; 16th Int. Turkish Ortodontics Society Congress İzmir, Turkey  (Poster Presentation)

9c-18.     Aydın M. Oksayan R. Dağsuyu İ.M; Kahraman F. Uğurlu M. Bayrakdar İ.Ş.- CBCT Investigation of Mandibular Third Molar Position with Impacted Canine Cases, 13-17 October 2018; 16th Int. Turkish Ortodontics Society Congress İzmir, Turkey  (Poster Presentation)

9c-19.     Kara H. Kahraman F. -Unilateral Crossbite Treatment with Modified Acrylic RME Appliance: A Case Report  13-17 October 2018; 16th Int. Turkish Ortodontics Society Congress İzmir, Turkey  (Poster Presentation)

 

10.Üniversite Eğitim Düzeyinde Verdiği Ortodontide Uzmanlık Dersleri, Yüksek lisans ve Lisans Ortodonti Dersleri

 

10a.         Bir dönem yüksek lisans, doktora, doktoraya eşdeğer uzmanlık veya sanatta yeterlik dersi

10a-1.     Uzmanlık Uygulama Dersi (UYG) 2016-2017 & 2017-2018 Yıllık (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı)

 

10b.         Bir dönem önlisans veya lisans dersi

 

10b-1.     Ortodonti I 2016-2017 & 2017-2018  & 2018-2019  Yıllık (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı)

10b-2.     Ortodonti II 2016-2017 & 2017-2018  & 2018-2019 Yıllık (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı)

10b-3.     Ortodonti Stajı I 2016-2017 & 2017-2018  & 2018-2019 Yıllık (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı)

10b-4.     Ortodonti Stajı II 2016-2017 & 2017-2018  & 2018-2019  Yıllık  (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı)